alverzoening.genade.info

Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Does free will really exist?

Volgens de heren dogmatici, de leraars van de leer der alverzoening is het antwoord resoluut: nee. Want als het wel zo zou zijn, dan….

En dan komt er een lading geredeneer over je heen. Waarbij men voorkennis, die God uiteraard heeft omdat Hij boven de tijd staat, verwart met voorbestemming en verantwoording. Is God de eindverantwoordelijke voor onze keuzes, en daarmee tevens de AUTEUR van het kwaad, zoals de dogmatiek van de alverzoening zegt? Check deze video eens:

By: www.oneforisrael.org
—-
Facebook: www.facebook.com/oneforIsrael

“What About Those Who’ve Never Heard?”

The Comfort Zone is a half-hour, weekday program where we answer your questions! Jam-packed with biblical insight, real-world answers, and a lot of fun, this program will stir you up to reach out to the lost!

Hosted by: Ray Comfort, Emeal (“E.Z.”) Zwayne, and Mark Spence.

Each episodes revolves around evangelism, apologetics, witnessing, and theology.

You can watch The Comfort Zone LIVE @ 2:30|1:30c on http://www.TCZlive.com

Is de zonde de schuld van God?

Aangezien God ons heeft gemaakt, en wij zondigen, is de zonde dan niet God zijn schuld?
Copyright © Living Waters
Nederlandse vertaling door www.route777.nl

“The Shack” en alverzoening

The Shack (het boek en onlangs de film van Paul Young) promoot Alverzoening. Het leert dat iedereen tot geloof komt, of voor of na zijn sterven, ook de duivel en zijn demonen. De Drie-eenheid als drie gescheiden personen, Adam als baby geschapen, gevoed aan Gods borst, Adam valt al groeiend in zijn denken van God af, God verwekt Eva bij Adam, als baby uit Adam geboren, Adam is oorzaak van Eva’s en satans zondeval.
Schrijver wil geen christen genoemd worden, citeert nooit(!) de Bijbel, er was geen verzoening op het kruis.
De film echter verdoezelt veel van de bijbelse dwalingen in zijn boek. Maar wie luistert, hoort de Alverzoening er overal doorheen; God oordeelt niemand, Hij is alleen liefde, er is geen eeuwige hel. Een aantrekkelijk evangelie, maar niet wat de Bijbel vertelt. Lees het dossier op vergadering.nu 

Wie is er bang voor de hel?

Uit het archief>>>Als Leids jongetje vond rond mijn zevende jaar een gebeurtenis plaats, die we tegenwoordig ‘traumatiserend’ zouden noemen. Dit voorrecht viel ieder Leids schoolkind te beurt. Degenen met fantasie, en dat zijn de meeste Leidenaars, zouden deze gebeurtenis nog jaren later in hun dromen terugvinden.

Door Bram Flippo

Schaapjes naar de slachtbank
Wat was het geval? We werden rondgeleid in het Stedelijk Museum ‘De Lakenhal’, waar ons pad onafwendbaar voerde naar de confrontatie met het verschrikkelijke drieluik van Lucas van Leyden, ‘Het Laatste Oordeel’. Als onschuldige schapen, onwetend, werden we naar deze in olieverf uitgevoerde drievoudige slachtbank geleid. Hoe een weldenkend mens zoiets kan schilderen, zal voor mij altijd een raadsel blijven. Het was zeker imponerend groot, bedoeld om indruk te maken en angst aan te jagen en dat lukte buitengewoon goed.

Ik kan mij nog herinneren hoe ik daar als kleine jongen aan de grond genageld stond, en mij een enorme onmacht overviel. Vóór mij en boven mij werden naakte mensen door afschuwelijke wezens lachend met drietanden opgejaagd, om uiteindelijk opgeprikt in het vuur gegooid te worden. Dit vuur brandde in de bek van een soort van slang. God en de apostelen zaten verveeld naar dit alles te kijken en leken zich af te vragen, wat voor soep er vandaag geserveerd zou worden. Het werd ons, Leidse kindertjes, heel duidelijk gemaakt wat ons te wachten stond als we niet wat braver werden, en dat we van niemand medelijden te verwachten hadden.

Machteloosheid
Toch leek dit onding op het eerste gezicht, ondanks het ‘grafische’ karakter en een duidelijk gebrek aan smaak en raffinement, een bijbels beeld. Op het eerste gezicht. Bij het tweede gezicht dringen andere gedachten zich op. De grote verliezers in dit doek leken de apostelen en de engelen. Met gelatenheid en zichtbare machteloosheid leidden de engelen wat saaie vromen naar een betere toekomst, maar blijkbaar had God, die hoog boven dit tafereel in de lucht hing, hier ook weinig inbreng in. De apostelen keken naar het schouwspel en praatten wat over koetjes en kalfjes. Zij zaten goed, zij waren in de wolken en stonden ver boven de vreselijke martelingen, die door de duivels met zichtbaar genot werden uitgevoerd. Is God niet echt geínteresseerd, of kan hij die duiveltjes gewoon niet aan?

Keurige Baptisten
Toen mijn vrouw en ik schoorvoetend onze eerste stappen zetten op het Geest vervulde pad, ging er een wereld voor ons open. Wij kenden de Heer al jaren en hielden van Hem en zijn woord. De Heilige Geest kenden we eigenlijk nauwelijks, maar God sprak tot ons hart. Plotseling zaten we, als keurige Baptisten, tussen mensen die zó bezig waren met de Geest, dat we ons af en toe zelfs een beetje schaamden voor onze kennis van het woord (waar u zich overigens niet te veel van moet voorstellen).

Het leek wel eens of er een duidelijk verschil van opvatting bestond tussen de Zoon van God en de Geest van God voor wat betreft theologische zaken, ongeveer zoals tussen de ‘evangelischen’ en de ‘charismatischen’. Misschien is de Heer in wezen toch meer een Baptist. Per slot van rekening is Hij ook gedoopt door een Baptist. De Geest kwam wel als een duif op Hem neer die dag, maar dat was pas na zijn doop. In de meeste gemeenten sta je dan al op de ledenlijst en krijg je een hoopvol knikje van de penningmeester.

Creatief bijbelzwaaien
De Geest waait waarheen Hij wil en dat klopte wel voor de soort prediking die we hoorden. Ons begrip schoot enorm te kort en we ontdekten, dat we een nieuwe taal nodig hadden (ja, tongen ook, maar dat bedoelen we hier niet). Wisten wij veel? Een gezalfde boodschap? Wat is dat? Als iemand een voor ons onsamenhangend, verward verhaal ophing waarin half geciteerde teksten op creatieve wijze gekoppeld werden (terwijl er met een bijbel gezwaaid werd die alleen voor dat doel meegebracht was), dan bleek het achteraf een ‘Krachtige Profetische Openbaring’ geweest te zijn. Zaten wij er weer even naast! De farizeeër in mij manifesteerde hevig tijdens dat soort prediking. Dat was wel goed, want ik wilde toch al van hem af. Niet dat hij altijd ongelijk had trouwens, maar daar gaat niet om.

Demonische afscheidsreceptie
Zo kwamen wij al snel met bevrijding in aanraking. Ik ben God dankbaar dat ons bij ‘onze eerste bevrijding’ stap voor stap werd uitgelegd wat er gebeurde en hoe we konden bidden. Het was geweldig om de vrouw waar het om ging vrij te zien komen van angst. Mijn hart sprong op door de geweldige liefde en kracht van onze Heer. Er was wel wat herrie, maar dat was bijzaak. Al snel ontdekten we, dat deze rustige, gerichte benadering niet de norm was.

De meest gebruikte methode van bevrijding in Nederland is de volgende: als iemand demonische manifestaties vertoont, dan vorm je daar een grote kring omheen. Een gedeelte van de gelovigen roept dan: “ik bind je in de naam van Jezus”. Een ander gedeelte roept: “ik verbreek deze binding in de naam van Jezus”. Dit moet luid gebeuren, want net als bij Elia op de Karmel is de demon meestal doof of slaperig. Daarnaast is het altijd goed om, luid in tongen biddend, met één hand de lucht een beetje naar beneden te drukken. Je kunt ook met diepe vibratie ‘Ooooohhhh Halleeeloeoeoeoeoejaaa’ roepen (dit laatste kan na een korte pauze steeds herhaald worden). Het gevolg is dat de kring steeds groter wordt en dat alle aandacht naar de demon gaat. Uiteindelijk gaat hij er meestal wel uit, maar het is toch aardig om hem zo’n afscheidsreceptie te geven.

Echte geloofsreuzen
We waren ook niet gewend om steeds dingen aan de mensen die toevallig naast ons zaten te vragen. Veel verder dan een pepermuntje ging het nooit. Dit is ook totaal veranderd. Hoe vaak heb ik mijn vrouw de laatste jaren niet gevraagd of ze Jezus wel echt kent. Als ze het ook niet aan mij moest vragen van de prediker, zouden we nog gaan twijfelen. Vroeger was ik echt wel zeker van haar zalige staat. Ook het in het wilde weg wildvreemde mensen om je heen omhelzen en dan zeggen dat je het zo fijn vindt dat ze er zijn, was nieuw voor ons.

Ik ben er nog steeds niet echt goed in, want als ik iedereen zo’n beetje gehad heb, dan zijn de echte geloofsreuzen nog niet eens goed begonnen. Die zie je dan ook spoorslags op de andere kant van de zaal afstappen, zodra deze oproep gedaan wordt. Ik kijk dan maar een beetje om mij heen, grijns wat dom en groet uit de verte mijn lotgenoten. Je werkt met het licht dat je hebt.

Nu vraagt u zich misschien af wat dit met Lucas van Leyden te maken heeft. Het heeft bij mij heel lang geduurd voordat ik ging zien, dat ‘Het Laatste Oordeel’ zo’n verkeerde voorstelling van zaken is, waarbij niet alleen angst en wanhoop drijfveren zijn, maar vooral ook de boze het laatste woord heeft. Mijn bijbel loopt anders af (ik heb het eind al gelezen en het is prachtig!) Toen mijn Heer riep: ‘Het is volbracht!’, toen was het ook volbracht. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk en de duivel niet.

Het valt mij steeds zo op dat wij allerlei verdraaiingen en misinterpretaties maken en ze zo lang herhalen, tot ze deel geworden zijn van ‘onze onredelijke eredienst’. De hel is namelijk niet het hoofdkantoor van satan, het is juist de plaats waar hij meer dan enige plaats bezorgd over is. Wanneer hij daar komt (en die dag komt), dan is het afgelopen met hem. De duivel is niet de baas. De ‘machten van de hel’, waar sommigen met rollende ogen over spreken, zijn de engelen Gods, die de opdrachten van de Heer uitvoeren. De duivel en zijn trawanten hebben daar helemaal niets in te brengen.

Wie is bang voor de hel?
We zingen er zelfs over in een Opwekkingslied. Ik heb gehoord dat ze bij de stichting Opwekking alle grammatica drie keer doorrekenen, maar dit hebben ze dan toch gemist. Het lied begint zo goed. “Hij heeft de overwinning behaald, triomfeerde over zonde en dood.” Maar dan komt het op een gegeven moment: “Iedere macht die troont in de hel”- Daarvan valt mijn onderkaak echt een meter naar beneden (waardoor u kunt zien dat mijn kiezen nog steeds vol amalgaam zitten!) Een troon in zijn eeuwige gevangenis, het is bijna een goeie mop.

Ik vraag u, wie is er nu bang voor de hel? Ja, ik weet wel dat onze vertalers begrippen als het dodenrijk en de hel door elkaar gegooid hebben. De apostolische geloofsbelijdenis zegt dat Jezus nederdaalde ‘ter helle’. Maar Hij ging natuurlijk naar het dodenrijk en niet naar de hel. Waarom zou Hij ook? De doden waar het Hem om ging waren in het dodenrijk. De gelovigen die daar waren, nam Hij mee naar de hemel.

Het vuur van de hel brandt weliswaar al, want de bijbel zegt dat het onze tong in brand kan steken, maar verder is het er nogal stil. Het is de plaats waarin na het laatste oordeel de dood en het dodenrijk gegooid zullen worden. Het is ook de plaats waar satan en zijn demonen hun eeuwige straf uit zullen zitten, in het vuur. Hoe komen we er dan bij om te denken dat daar tronen zouden zijn van demonische machten? God is daar de baas. Ieder demon is ‘als de dood’ voor de hel. Laten wij geen eer geven aan het rijk der duisternis. Laten we hen geen autoriteit geven, die God hen niet geeft. Zeker niet over de hel. Ik ben niet bang meer voor de hel.

Als ik het wangedrocht van Lucas van Leyden zie, dan confronteert het me met het feit dat we steeds een stukje van de waarheid nemen en er mee aan de haal gaan. Dit is een tijd om eens goed na te denken waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Zijn we bezig met wat God werkelijk zegt, of lopen we langs de bekende laantjes, terwijl we onze eigen gekleurde paaltjes volgen (rood voor pinkster, blauw voor de baptisten, groen voor Samen op weg en paars voor de Katholieken?). Ik ben niet bang voor de hel. Maar ik begin wel steeds meer bevreesd te worden voor God. Zal Hij geloof vinden als Hij komt? Of vindt Hij stokpaardjes en dogma’s en charismatisch vermaak.

Als ik de evangeliën lees, dan hield Jezus daar toentertijd al niet van. Het is tijd voor een nieuwe Reformatie, voor vernieuwing in ons denken. Het is tijd om Hem te leren kennen. Misschien ligt daarin wel het zaad van de eenheid. Soms ben ik bang, maar niet voor de hel. De dood heeft geen prikkel meer, maar het Leven toch wel?

Alverzoening nader bekeken

Een paar uitstekende artikelen gelezen op bijbelengeloof.com

Alverzoening

avatar alverzoening.genade.info

De Alverzoening zegt Gods Woord te citeren, en alleen Gods Woord. Zij zeggen dat er in Gods Woord staat dat ALLE mensen behouden worden. Volgens sommigen wordt zelfs de duivel behouden! Maar staat dat ook in Gods Woord? In de studies wordt aangetoond hoe, zogenaamd aan de hand van de grondtekst, Gods Woord op enkele plaatsen aangepast wordt, waardoor er uiteindelijk geen Bijbeltekst meer heel blijft…

links openen in nieuw tabblad

De Alverzoening en het woordje “eeuwig”
De Alverzoening en het “eeuw-ige”(?) leven
De Alverzoening over de dood en de hel
De Alverzoening over de hel en de poel des vuurs
De Alverzoening en de teksten over ALLE mensen…

Gelezen op Boinnk (2)

Ik las op boinnk.nl in een terugblik op 2016  ondermeer het volgende:

“Enerzijds geloven wij van ganser harte dat deze geschapen wereld met alle mensen die daarop leven en of geleefd hebben, dat die schepping een doel heeft en dat de Schepper van dit alles, nimmer zal laten varen wat Zijn handen zijn begonnen.┬á Lange tijd hebben wij de oren laten hangen naar een groep, een leer, die de alverzoening predikt. Maar dat bleek niet alles. Wel die ÔÇÿalverzoeningÔÇÖ, die onderschrijven wij n├│g en met vuur. Maar we hebben gelukkig ook in mogen zien dat God daarbij het kwaad niet als zodanig heeft geschapen, noch dat men Hem verantwoordelijk kan stellen dat Hij de bron van het kwaad zou zijn. W├®l dat Hij, de Schepper, het kwaad, de zonde, het boze gebruikt en ook d├í├írmee tot Zijn doel komt. Dat is een feit! ┬áEn meer nog; dat Hij de dood teniet zal doen, zowel de eerste dood als de tweede dood en dat eenieder ooit zijn/haar knie├½n zal buigen voor Hem UIT VRIJE WIL! God heeft niets met willoze figuranten.┬á

Maar wat ons n├│g meer duidelijk is geworden, is dat de plaats die Christus Jezus heeft toebedeeld gekregen in die groepen die in wezen niets anders doen dan de Amerikaanse prediking van ene A.E. Knoch, ├®├®n op ├®├®n volgen en daarmee Christus Jezus op een plaats zetten die Hem onrecht aandoet. Erger; Hem kleineert. Dat inzicht hebben wij gelukkig teruggekregen; dat Hij, Christus Jezus die o.m. in Jesaja 9:5 Kind, Zoon, Heerser, Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredesvorst wordt genoemd, dat Hij niemand minder is dan onze Heer en Heiland; Christus Jezus, de veruiterlijking van de┬á Ware God, die wij ook kennen als de Vader. ( zie de Colossenbrief).”

In 2016 is er voor boinnk blijkbaar definitief een kink in de kabel gekomen in de samenwerking met Andr├® Piet van Goedbericht. Deze laatste draagt de alverzoeningsleer al jaren uit vanuit gehuurde zalen, waar hij met behulp van powerpoint presentaties en een eigen bijbelvertaling zijn theologie uiteenzet. Samen hebben ze in het verleden enkele studiedagen belegd.

Opmerkelijk dat boinnk aan de ene kant zegt nog steeds ‘de alverzoening’ uit te dragen, maar anderzijds bijhorende dogma’s als geschapen kwaad, satan als satan geschapen, Jezus niet God, de mens heeft geen vrije wil, blijkbaar losgelaten heeft. Dat laatste is winst. Toch blijft het verhaal nog steeds mank gaan; de Bijbel zegt namelijk nergens dat iedereen ooit, ┬áhetzij uit vrije wil, hetzij onder dwang, behouden zal worden. Integendeel, de tegenstanders zullen weggedaan (verdaan) worden.
Zou n├│g meer winst zijn als boinnk de onvolledige en eenzijdige prediking, boeken en leer van de Amerikaanse Dr. Stephen E. Jones ook zou durven heroverwegen in het licht van de Bijbel. (vJ)

lees ook dit

Pagina 1 van 712345...Minst recente »
Alverzoening © 2016 Frontier Theme