Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Maand: april 2016

Desillusie, nou nee. (of toch?)

In vervolg op wat ik eerder vandaag schreef:

Update 22:10

citaat:

Het topic ‘Gesproken Statenvertaling’ verwijderd. Initiatief op zichzelf niet verkeerd, maar de site waarop e.e.a. staat, strookt niet met de forumregels.

einde citaat.

En zo is iedereen weer gerust gesteld.

Resumerend: Dus je hele website moet eerst, zelfs om daar louter te mogen verwijzen naar de gesproken Statenvertaling, voldoen aan alle Reformatorische dogmatiek, en je mag dus niets op je site hebben wat daar niet mee strookt. Zoals gezegd was ik daar bepaald niet aangemeld met het oogmerk de Reformatorische Dogmatiek af te fakkelen. Ik constateer wel tot mijn leedwezen dat blijkbaar “de Reformatorische┬áleer” belangrijker is dan het Woord van God. Ik dacht dat de Reformatorische gezindte tegenwoordig wat bij zinnen aan het komen was,┬áaan het ontdooien was meer open stond, onder meer gezien de jongerenavonden, waar het Evangelie van de Genade┬ávan God┬áGodzijdank plaats krijgt. Maar vandaag ben ik (weer eens) geconfronteerd met het gegeven dat leringen van mensen, religie dus, ook daar, uitzonderingen daargelaten,┬ávandaag de dag nog steeds de boventoon voeren. Toch wel een beetje een desillusie..

Religie, daar houden we hier niet van, maar religieuzen blijven desondanks hartelijk welkom, en krijgen hier geen censuur.

Desillusie? Nou nee.

In mijn onbevangenheid heb ik het euvele lef gehad mezelf aan te melden voor een forum wat bedoeld is voor de Reformatorische gezindte, met als enig doel de ingesproken Statenvertaling voor het voetlicht te brengen, naar aanleiding van een openstaande vraag van een forumdeelnemer uit 2014.

Afgezien van een positieve reactie zijn er dan altijd weer, die het nodig vinden om de strijdbijl uit de kast te trekken, en in dit geval┬áte beginnen over Arminius, (kon ik in mijn concordantie niet vinden…) de “zoenende lippen”*in ons logo, de zorgwekkende artikelen (?) op deze site, en de bierglazen op de site van Hans, die de opnames van een foto voorziet en uploadt, en die behalve mijn broeder in Christus en vriend, een onmisbaar “Zwitsers Zakmes” is voor mij.

Bovendien, nu ineens,┬á”al”┬ána 2 jaar,┬ánadat ik vanmorgen deze site daar┬ákenbaar had gemaakt, komt er iemand met een link op de proppen naar een -voorzichtig gesproken-┬ánogal monotone ingesproken versie van de Statenvertaling die ik overigens nog niet kende.

Iedereen is natuurlijk vrij om te beluisteren wat men wenselijk danwel geoorloofd acht, maar ik heb niet het idee gekregen dat we nu tevergeefs aan dit project begonnen zijn. Integendeel, zou ik haast zeggen.

Dat zou de tegenstander himself natuurlijk wel goed uitkomen; hoe minder (gehoor voor het) Woord, hoe liever het hem is. De bezoekersteller liegt overigens niet, we zien dat er behoefte is aan een duidelijk gesproken Statenvertaling.

Helaas voor de scherpslijpers, maar we gaan onverdroten verder.  Waarvan akte.

*wat er overigens mis is met zoenende lippen moet u mij niet vragen…..

 

If Gods Word Says It Then It Is Settled

God tells Isaiah and us (in Isaiah 9:6) that a Son would be born who’s name would be called Wonderful, Counsellor, The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace. In which case if God tells us that Jesus was God in the flesh, and that there are other scripture to support this, then this is settled, and is not a matter of the opinion of anyone out side of the Scriptures.

“For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.” Romans 1:16-17

Since the Scriptures in more than one place tells us that we are made righteous and justified by faith in Jesus Christ then that settles it, our righteousness comes by way of Gods grace towards us through our faith in Christ. And hence this also is not a matter of any source outside of the Bible, and is not a matter of anyone’s opinion.

“But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets; Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference: For all have sinned, and come short of the glory of God; Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.”Romans 3:21-28

Here we have the Law Of Faith, and likewise in the New Covenant we have the Law Of Love, these are the laws and commandments of the New Covenant.

Here now, as seen above in Romans 3, God justifies those who believe in Jesus. And hence that settles it, especially since Jesus tells us in John 3:16 that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life, where our salvation does not come through praying a pray but through believing in Jesus. And hence this is not subject to the comments of sources outside of the Bible, and hence is not a matter of anyone’s opinion.

Now it seems that people expect that our faith is subject to the opinions they make in the comments. This is not true. Also, instead of reading and hearing the truth, they want to dissect everything and act as if the word of God is of debate? When the word is of no debate.

I am surprised at how strongly people hold their position and can not see and hear those scriptures that counter their opinions and views. Somehow those things just go right over their heads. I wish it were possible that all could see and hear the word, but most of the time what they see and hear is selective and the rest of the matter is filtered out.

Also it would be nice for people to do a complete study of the New Testament, and if they have been back in the Old Testament too long it is time to come back to the New and be revived. It is time to come back up out of backsliding into the old religion and come back to the New Covenant and re-read the provisions of the New Covenant of Faith.

In re-reading the New Testament we should never be surprised that we find that we have picked up religion instead of truth, when we lean to the teachings of this world today. We should never be surprised to find that the word of God corrects us. We can realize that somewhere we allowed someone to bait us and switch the word of God with man made doctrine.

Geloven, geloof je het wel?

Geloven en geloof

Een ook vandaag de dag niet bepaald onomstreden werkwoord (ik zie in gedachten al een paar wenkbrauwen fronzen).

In┬áonze spreektaal is geloven iets twijfelachtigs. “Ik geloof het wel” (maar ik weet het niet zeker) Of het tegendeel van het ware: “ik geloof het wel (ik geloof er geen zak van en het laat me verder koud).”

Geloof staat voor velen synoniem voor dood, misbruik, oorlog, xenofobie, homohaat, de oorzaak van zo’n beetje ┬áalle ellende op aarde. (John Lennon probeerde zich voor te stellen hoe de mensheid ooit┬ázonder religie (geloof), hemel en hel, fijn samen in vrede zou kunnen leven, een broederschap der mensen weetjewel…..maar zonder God dus)

De gedachte dat ‘alle oorlogen om het geloof* gaan’┬á doet soms opgang in koffietafelgesprekken. Het is een gemeenplaats waar men aanwezige frustratie over de leegheid van het leven, godsdienst, de harteloosheid en liefdeloosheid en het verval van de mensheid in het algemeen, en de ander in het bijzonder, kan ventileren. Het is een veronderstelling die geen recht doet aan de feiten. Was ‘het geloof*‘ de drijfveer van Alexander de Grote, Dzjenghis Khan, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot? Ik durf te stellen van niet.

*onduidelijk blijft meestal wat dat geloof dan inhoudt. Het geloof in ├®├®n God bedoelt men vermoedelijk.

Ik ben geneigd te denken dat het optreden van bovenstaande personen voornamelijk┬ávoortkwam uit hoogmoed, machtswellust┬áen eigendunk. Wellicht┬ágemengd met duistere religieuze motieven, maar religie is toch echt een ander ding dan geloof. De bokkenpoot is ook religieus….

Definitie van geloof volgens de Bijbel:

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

Hebreeën 11:1

Een prachtig hoofdstuk; door het geloof…..

Een vaste grond voor de dingen die men hoopt, een bewijs voor onzienlijke dingen, maar ook: vertrouwen op, aannemen, aanvaarden, zich verlaten op, overtuigd zijn, ervan uit gaan.

Het dogma dat geloof je gegeven moet worden waart al eeuwen rond in behoudende kring, en vinden we ook terug in de alverzoeningsleer. Dat is de halve waarheid. Een gave moet ook aangenomen worden.

Hoewel sommige christenen allergisch lijken te zijn voor werk-woorden, is geloven een werkwoord. De verantwoording van de mens is te reageren op Gods uitnodiging om bij Hem te komen. Is dat dan eigen verdienste? Verre van. Als Jezus u duidelijk maakt dat u geliefd bent, is het dan eigen werk dat gewoon te aanvaarden, te geloven?

Aannemen alstublieft!

Alverzoening © 2016 Frontier Theme