Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Hij moet als Koning heersen totdat…

Woorden ontlenen┬áhun betekenis aan┬áhun┬ácontext , zo ook hier in 1 Korinthe 15, een gedeelte wat in de leer van alverzoening misverstaan wordt, maar tevens levert het problemen op voor de leer van drie eenheid, die leert dat de Vader en de Zoon gelijk zijn aan elkaar.┬áIn vers 25 lees ik┬á”totdat”. Het misverstand doet de ronde┬áals zou het hier zuiver┬ágaan om een tijdsaanduiding. “Totdat” heeft hier de betekenis dat het doel bereikt zou worden, namelijk dat alle vijanden definitief onderworpen zullen zijn aan Christus. Dat is het doel van het Koningschap van de Zoon. Het Koningschap van Christus, de functie van de Koning, Zoon en de Vader, “totdat” en “allen”. ┬áEen verhelderende studie over deze zaken en meer vindt u hieronder. Afkomstig uit een┬ástudiereeks van de eerste Korinthebrief┬á(studie 41)

1 Korinthe 15:19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.
21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.
22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.
24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.
25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.
26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.
27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

 

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme