Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Alverzoening als splijtzwam

Het is mij meermalen opgevallen hoe rechtlijnig┬ámensen waren die deze leer “ontdekt”┬áhadden. Alle opgevoerde tegenargumenten werden ondergeschikt gemaakt aan het┬ágeloofsdogma dat God vast en zeker, hoe dan ook, ongeacht wil of geloof, alle mensen gaat redden. Ik herinner me ook verbaal geweld waarbij broeders voor rotte vis werden uitgemaakt omdat zij die nieuw ontdekte waarheid niet wilden inzien. ┬áZelfs in families en onder jarenlange vriendschappen kwam er scheiding tussen┬ávoor – en tegenstanders, hete hoofden en koude harten, met alle gevolgen en verdriet daarvan.

Iedereen die hier in zijn/haar omgeving mee te maken heeft; veel liefde, geduld en wijsheid toegewenst, ook in 2017. (vJ)

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme