Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Categorie: geloof

“What About Those Who’ve Never Heard?”

The Comfort Zone is a half-hour, weekday program where we answer your questions! Jam-packed with biblical insight, real-world answers, and a lot of fun, this program will stir you up to reach out to the lost!

Hosted by: Ray Comfort, Emeal (“E.Z.”) Zwayne, and Mark Spence.

Each episodes revolves around evangelism, apologetics, witnessing, and theology.

You can watch The Comfort Zone LIVE @ 2:30|1:30c on http://www.TCZlive.com

Is de zonde de schuld van God?

Aangezien God ons heeft gemaakt, en wij zondigen, is de zonde dan niet God zijn schuld?
Copyright © Living Waters
Nederlandse vertaling door www.route777.nl

“The Shack” en alverzoening

The Shack (het boek en onlangs de film van Paul Young) promoot Alverzoening. Het leert dat iedereen tot geloof komt, of voor of na zijn sterven, ook de duivel en zijn demonen. De Drie-eenheid als drie gescheiden personen, Adam als baby geschapen, gevoed aan Gods borst, Adam valt al groeiend in zijn denken van God af, God verwekt Eva bij Adam, als baby uit Adam geboren, Adam is oorzaak van Eva’s en satans zondeval.
Schrijver wil geen christen genoemd worden, citeert nooit(!) de Bijbel, er was geen verzoening op het kruis.
De film echter verdoezelt veel van de bijbelse dwalingen in zijn boek. Maar wie luistert, hoort de Alverzoening er overal doorheen; God oordeelt niemand, Hij is alleen liefde, er is geen eeuwige hel. Een aantrekkelijk evangelie, maar niet wat de Bijbel vertelt. Lees het dossier op vergadering.nu 

Wie is er bang voor de hel?

Uit het archief>>>Als Leids jongetje vond rond mijn zevende jaar een gebeurtenis plaats, die we tegenwoordig ‘traumatiserend’ zouden noemen. Dit voorrecht viel ieder Leids schoolkind te beurt. Degenen met fantasie, en dat zijn de meeste Leidenaars, zouden deze gebeurtenis nog jaren later in hun dromen terugvinden.

Door Bram Flippo

Schaapjes naar de slachtbank
Wat was het geval? We werden rondgeleid in het Stedelijk Museum ‘De Lakenhal’, waar ons pad onafwendbaar voerde naar de confrontatie met het verschrikkelijke drieluik van Lucas van Leyden, ‘Het Laatste Oordeel’. Als onschuldige schapen, onwetend, werden we naar deze in olieverf uitgevoerde drievoudige slachtbank geleid. Hoe een weldenkend mens zoiets kan schilderen, zal voor mij altijd een raadsel blijven. Het was zeker imponerend groot, bedoeld om indruk te maken en angst aan te jagen en dat lukte buitengewoon goed.

Ik kan mij nog herinneren hoe ik daar als kleine jongen aan de grond genageld stond, en mij een enorme onmacht overviel. Vóór mij en boven mij werden naakte mensen door afschuwelijke wezens lachend met drietanden opgejaagd, om uiteindelijk opgeprikt in het vuur gegooid te worden. Dit vuur brandde in de bek van een soort van slang. God en de apostelen zaten verveeld naar dit alles te kijken en leken zich af te vragen, wat voor soep er vandaag geserveerd zou worden. Het werd ons, Leidse kindertjes, heel duidelijk gemaakt wat ons te wachten stond als we niet wat braver werden, en dat we van niemand medelijden te verwachten hadden.

Machteloosheid
Toch leek dit onding op het eerste gezicht, ondanks het ‘grafische’ karakter en een duidelijk gebrek aan smaak en raffinement, een bijbels beeld. Op het eerste gezicht. Bij het tweede gezicht dringen andere gedachten zich op. De grote verliezers in dit doek leken de apostelen en de engelen. Met gelatenheid en zichtbare machteloosheid leidden de engelen wat saaie vromen naar een betere toekomst, maar blijkbaar had God, die hoog boven dit tafereel in de lucht hing, hier ook weinig inbreng in. De apostelen keken naar het schouwspel en praatten wat over koetjes en kalfjes. Zij zaten goed, zij waren in de wolken en stonden ver boven de vreselijke martelingen, die door de duivels met zichtbaar genot werden uitgevoerd. Is God niet echt geínteresseerd, of kan hij die duiveltjes gewoon niet aan?

Keurige Baptisten
Toen mijn vrouw en ik schoorvoetend onze eerste stappen zetten op het Geest vervulde pad, ging er een wereld voor ons open. Wij kenden de Heer al jaren en hielden van Hem en zijn woord. De Heilige Geest kenden we eigenlijk nauwelijks, maar God sprak tot ons hart. Plotseling zaten we, als keurige Baptisten, tussen mensen die zó bezig waren met de Geest, dat we ons af en toe zelfs een beetje schaamden voor onze kennis van het woord (waar u zich overigens niet te veel van moet voorstellen).

Het leek wel eens of er een duidelijk verschil van opvatting bestond tussen de Zoon van God en de Geest van God voor wat betreft theologische zaken, ongeveer zoals tussen de ‘evangelischen’ en de ‘charismatischen’. Misschien is de Heer in wezen toch meer een Baptist. Per slot van rekening is Hij ook gedoopt door een Baptist. De Geest kwam wel als een duif op Hem neer die dag, maar dat was pas na zijn doop. In de meeste gemeenten sta je dan al op de ledenlijst en krijg je een hoopvol knikje van de penningmeester.

Creatief bijbelzwaaien
De Geest waait waarheen Hij wil en dat klopte wel voor de soort prediking die we hoorden. Ons begrip schoot enorm te kort en we ontdekten, dat we een nieuwe taal nodig hadden (ja, tongen ook, maar dat bedoelen we hier niet). Wisten wij veel? Een gezalfde boodschap? Wat is dat? Als iemand een voor ons onsamenhangend, verward verhaal ophing waarin half geciteerde teksten op creatieve wijze gekoppeld werden (terwijl er met een bijbel gezwaaid werd die alleen voor dat doel meegebracht was), dan bleek het achteraf een ‘Krachtige Profetische Openbaring’ geweest te zijn. Zaten wij er weer even naast! De farizeeër in mij manifesteerde hevig tijdens dat soort prediking. Dat was wel goed, want ik wilde toch al van hem af. Niet dat hij altijd ongelijk had trouwens, maar daar gaat niet om.

Demonische afscheidsreceptie
Zo kwamen wij al snel met bevrijding in aanraking. Ik ben God dankbaar dat ons bij ‘onze eerste bevrijding’ stap voor stap werd uitgelegd wat er gebeurde en hoe we konden bidden. Het was geweldig om de vrouw waar het om ging vrij te zien komen van angst. Mijn hart sprong op door de geweldige liefde en kracht van onze Heer. Er was wel wat herrie, maar dat was bijzaak. Al snel ontdekten we, dat deze rustige, gerichte benadering niet de norm was.

De meest gebruikte methode van bevrijding in Nederland is de volgende: als iemand demonische manifestaties vertoont, dan vorm je daar een grote kring omheen. Een gedeelte van de gelovigen roept dan: “ik bind je in de naam van Jezus”. Een ander gedeelte roept: “ik verbreek deze binding in de naam van Jezus”. Dit moet luid gebeuren, want net als bij Elia op de Karmel is de demon meestal doof of slaperig. Daarnaast is het altijd goed om, luid in tongen biddend, met één hand de lucht een beetje naar beneden te drukken. Je kunt ook met diepe vibratie ‘Ooooohhhh Halleeeloeoeoeoeoejaaa’ roepen (dit laatste kan na een korte pauze steeds herhaald worden). Het gevolg is dat de kring steeds groter wordt en dat alle aandacht naar de demon gaat. Uiteindelijk gaat hij er meestal wel uit, maar het is toch aardig om hem zo’n afscheidsreceptie te geven.

Echte geloofsreuzen
We waren ook niet gewend om steeds dingen aan de mensen die toevallig naast ons zaten te vragen. Veel verder dan een pepermuntje ging het nooit. Dit is ook totaal veranderd. Hoe vaak heb ik mijn vrouw de laatste jaren niet gevraagd of ze Jezus wel echt kent. Als ze het ook niet aan mij moest vragen van de prediker, zouden we nog gaan twijfelen. Vroeger was ik echt wel zeker van haar zalige staat. Ook het in het wilde weg wildvreemde mensen om je heen omhelzen en dan zeggen dat je het zo fijn vindt dat ze er zijn, was nieuw voor ons.

Ik ben er nog steeds niet echt goed in, want als ik iedereen zo’n beetje gehad heb, dan zijn de echte geloofsreuzen nog niet eens goed begonnen. Die zie je dan ook spoorslags op de andere kant van de zaal afstappen, zodra deze oproep gedaan wordt. Ik kijk dan maar een beetje om mij heen, grijns wat dom en groet uit de verte mijn lotgenoten. Je werkt met het licht dat je hebt.

Nu vraagt u zich misschien af wat dit met Lucas van Leyden te maken heeft. Het heeft bij mij heel lang geduurd voordat ik ging zien, dat ‘Het Laatste Oordeel’ zo’n verkeerde voorstelling van zaken is, waarbij niet alleen angst en wanhoop drijfveren zijn, maar vooral ook de boze het laatste woord heeft. Mijn bijbel loopt anders af (ik heb het eind al gelezen en het is prachtig!) Toen mijn Heer riep: ‘Het is volbracht!’, toen was het ook volbracht. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk en de duivel niet.

Het valt mij steeds zo op dat wij allerlei verdraaiingen en misinterpretaties maken en ze zo lang herhalen, tot ze deel geworden zijn van ‘onze onredelijke eredienst’. De hel is namelijk niet het hoofdkantoor van satan, het is juist de plaats waar hij meer dan enige plaats bezorgd over is. Wanneer hij daar komt (en die dag komt), dan is het afgelopen met hem. De duivel is niet de baas. De ‘machten van de hel’, waar sommigen met rollende ogen over spreken, zijn de engelen Gods, die de opdrachten van de Heer uitvoeren. De duivel en zijn trawanten hebben daar helemaal niets in te brengen.

Wie is bang voor de hel?
We zingen er zelfs over in een Opwekkingslied. Ik heb gehoord dat ze bij de stichting Opwekking alle grammatica drie keer doorrekenen, maar dit hebben ze dan toch gemist. Het lied begint zo goed. “Hij heeft de overwinning behaald, triomfeerde over zonde en dood.” Maar dan komt het op een gegeven moment: “Iedere macht die troont in de hel”- Daarvan valt mijn onderkaak echt een meter naar beneden (waardoor u kunt zien dat mijn kiezen nog steeds vol amalgaam zitten!) Een troon in zijn eeuwige gevangenis, het is bijna een goeie mop.

Ik vraag u, wie is er nu bang voor de hel? Ja, ik weet wel dat onze vertalers begrippen als het dodenrijk en de hel door elkaar gegooid hebben. De apostolische geloofsbelijdenis zegt dat Jezus nederdaalde ‘ter helle’. Maar Hij ging natuurlijk naar het dodenrijk en niet naar de hel. Waarom zou Hij ook? De doden waar het Hem om ging waren in het dodenrijk. De gelovigen die daar waren, nam Hij mee naar de hemel.

Het vuur van de hel brandt weliswaar al, want de bijbel zegt dat het onze tong in brand kan steken, maar verder is het er nogal stil. Het is de plaats waarin na het laatste oordeel de dood en het dodenrijk gegooid zullen worden. Het is ook de plaats waar satan en zijn demonen hun eeuwige straf uit zullen zitten, in het vuur. Hoe komen we er dan bij om te denken dat daar tronen zouden zijn van demonische machten? God is daar de baas. Ieder demon is ‘als de dood’ voor de hel. Laten wij geen eer geven aan het rijk der duisternis. Laten we hen geen autoriteit geven, die God hen niet geeft. Zeker niet over de hel. Ik ben niet bang meer voor de hel.

Als ik het wangedrocht van Lucas van Leyden zie, dan confronteert het me met het feit dat we steeds een stukje van de waarheid nemen en er mee aan de haal gaan. Dit is een tijd om eens goed na te denken waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Zijn we bezig met wat God werkelijk zegt, of lopen we langs de bekende laantjes, terwijl we onze eigen gekleurde paaltjes volgen (rood voor pinkster, blauw voor de baptisten, groen voor Samen op weg en paars voor de Katholieken?). Ik ben niet bang voor de hel. Maar ik begin wel steeds meer bevreesd te worden voor God. Zal Hij geloof vinden als Hij komt? Of vindt Hij stokpaardjes en dogma’s en charismatisch vermaak.

Als ik de evangeliën lees, dan hield Jezus daar toentertijd al niet van. Het is tijd voor een nieuwe Reformatie, voor vernieuwing in ons denken. Het is tijd om Hem te leren kennen. Misschien ligt daarin wel het zaad van de eenheid. Soms ben ik bang, maar niet voor de hel. De dood heeft geen prikkel meer, maar het Leven toch wel?

Verzoening in Christus

De verzoening in Christus, door geloof in Zijn volbrachte verlossingswerk. Wat zegt de Bijbel erover?

Gelezen op Boinnk

Vandaag voor u gelezen┬áop Boinnk, de site van Silvia Videler, die alweer wat jaartjes de leer van alverzoening met verve uitdraagt. Opmerkelijk bericht van huisevangelist Cor van Ruitenbeek, waarin┬áwordt afgerekend met een paar dogma’s die in bepaalde kringen des alverzoeners met hand en tand worden verdedigd. Het gaat met name hierover:

  • het idee van een geschapen satan als uitvoerder van Gods duistere plannen
  • het idee dat het kwaad door God gewild, bedacht, geschapen zou zijn als noodzakelijke achtergrond voor Zijn goedheid

Punten die ik enige jaren terug ook met de hoofdredactie van┬áBoinnk besproken heb, die tot mijn blijde verrassing onderstaand bericht geplaatst heeft. Geweldig dat de Schrift voorang krijgt boven enkele hardnekkige alverzoeningsdogma’s.

Als je dit leest Cor, je bent op de goede weg. :-D

(meer…)

De leer van alverzoening…misleiding en dwaling

Maakt het uit of je gelooft, en wat ? Moet God het doen, of hebben wij mensen eigen verantwoordelijkheid gekregen? Geeft de Bijbel reden om te geloven “dat het met iedereen (uiteindelijk) goed komt”? Hoe zit het met de dogma’s van de leer der alverzoening?

'Geloof' in van Dale Nieuw Woordenboek der Nederlandsche taal, 1872

Dit onderwerp wordt op talloze websites waarop deze besproken, er is al veel over gepubliceerd Het nodige heb ik in de loop van de tijd gelezen. Een tweetal artikelen beiden van de hand van drs Piet Guijt waren nieuw voor mij, zonet gelezen op de website van Stichting Promise. Veel vragen en onduidelijkheden worden helder uiteengezet. Ter informatie een beknopte samenvatting en verwijzingen.

1 Alverzoeningsleer: een zeer geraffineerde misleiding

Het is bekend dat de boze probeert om met allerlei leugens en dwaalleringen christenen te misleiden. Elke verkeerde uitleg of interpretatie van Bijbelteksten ontneemt het zicht op een goed verstaan van de Bijbel. De indruk bestaat dat de alverzoeningsleer steeds meer ingang vindt, want een begrip als de eeuwigdurende hel of de poel des vuurs waarover de Bijbel spreekt wordt ÔÇÿniet meer van deze tijdÔÇÖ geacht. Lees verder>>>

2 Afrekenen met dwalingen van de alverzoeningsleer

We zullen in dit document van Promise meer in detail ingaan op alle 45 gestelde vragen, die te vinden zijn op een internetsite (19), geschreven door GoedBericht, de stichting die zich bezighoudt met de verkondiging van de alverzoeningsleer. Woordvoerder Andr├® Piet van deze stichting (die zich bezighoudt met de verkondiging van de alverzoeningsleer) probeert een aantal bezwaren tegen deze alverzoeningsleer te kunnen weerleggen. Lees verder>>>

 

 

Pagina 1 van 3123
Alverzoening © 2016 Frontier Theme