Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

College over het Universalisme, de leer van Alverzoening

In het verleden maar ook nu nog steeds zorgt deze leer voor verwarring. Ab Klein Haneveld behandelde het onderwerp tijdens 2 collegedagen. De link naar opnamen van deze studiebijeenkomsten staan onder het artikel.

De bijsluiter bij deze studie:

Hoewel de Heere Jezus Christus Zijn werk deed voor alle mensen, wordt niet iedereen behouden. Die boodschap wordt bestreden door degenen die de leer van de Alverzoening ÔÇô het universalisme ÔÇô aanhangen. Zij menen dat uiteindelijk heel de mensheid uit verleden, heden en toekomst wordt ver lost, zij het voor sommigen na een periode van straf. Varianten van de opvatting dat het uiteindelijk met ieder mens wel goed komt, vindt men overigens ook bij alle oosterse godsdiensten. De christelijke versie ervan interpreteert daarvoor vaak bijbelteksten op een wijze die haaks staat op wat zij bedoelen te zeggen. De leer is vooral gestoeld op gevoel, waarbij uit de context gelichte teksten worden gezocht om het te legitimeren. Zij gaan er aan voorbij dat het behoud van de mens niet ligt in de dood van de Heere Jezus, die de juridische genoegdoening was voor de zonde, maar in Zijn op standing. Dat God liefde is, zoals door hen wordt benadrukt, laat zijn rechtvaardigheid onverlet. Weliswaar leed en stierf de Heer voor allen, maar Hij leeft alleen voor de in Hem uitverkoren gelovigen. ÔÇÿDe bezoldiging van de zonde is de dood.ÔÇÖ

Beluisteren serie 1
Beluisteren serie 2

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme