Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

De leer van alverzoening…misleiding en dwaling

Maakt het uit of je gelooft, en wat ? Moet God het doen, of hebben wij mensen eigen verantwoordelijkheid gekregen? Geeft de Bijbel reden om te geloven “dat het met iedereen (uiteindelijk) goed komt”? Hoe zit het met de dogma’s van de leer der alverzoening?

'Geloof' in van Dale Nieuw Woordenboek der Nederlandsche taal, 1872

Dit onderwerp wordt op talloze websites waarop deze besproken, er is al veel over gepubliceerd Het nodige heb ik in de loop van de tijd gelezen. Een tweetal artikelen beiden van de hand van drs Piet Guijt waren nieuw voor mij, zonet gelezen op de website van Stichting Promise. Veel vragen en onduidelijkheden worden helder uiteengezet. Ter informatie een beknopte samenvatting en verwijzingen.

1 Alverzoeningsleer: een zeer geraffineerde misleiding

Het is bekend dat de boze probeert om met allerlei leugens en dwaalleringen christenen te misleiden. Elke verkeerde uitleg of interpretatie van Bijbelteksten ontneemt het zicht op een goed verstaan van de Bijbel. De indruk bestaat dat de alverzoeningsleer steeds meer ingang vindt, want een begrip als de eeuwigdurende hel of de poel des vuurs waarover de Bijbel spreekt wordt ÔÇÿniet meer van deze tijdÔÇÖ geacht. Lees verder>>>

2 Afrekenen met dwalingen van de alverzoeningsleer

We zullen in dit document van Promise meer in detail ingaan op alle 45 gestelde vragen, die te vinden zijn op een internetsite (19), geschreven door GoedBericht, de stichting die zich bezighoudt met de verkondiging van de alverzoeningsleer. Woordvoerder Andr├® Piet van deze stichting (die zich bezighoudt met de verkondiging van de alverzoeningsleer) probeert een aantal bezwaren tegen deze alverzoeningsleer te kunnen weerleggen. Lees verder>>>

 

 

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme