Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Gelezen op Boinnk (2)

Ik las op boinnk.nl in een terugblik op 2016  ondermeer het volgende:

“Enerzijds geloven wij van ganser harte dat deze geschapen wereld met alle mensen die daarop leven en of geleefd hebben, dat die schepping een doel heeft en dat de Schepper van dit alles, nimmer zal laten varen wat Zijn handen zijn begonnen.┬á Lange tijd hebben wij de oren laten hangen naar een groep, een leer, die de alverzoening predikt. Maar dat bleek niet alles. Wel die ÔÇÿalverzoeningÔÇÖ, die onderschrijven wij n├│g en met vuur. Maar we hebben gelukkig ook in mogen zien dat God daarbij het kwaad niet als zodanig heeft geschapen, noch dat men Hem verantwoordelijk kan stellen dat Hij de bron van het kwaad zou zijn. W├®l dat Hij, de Schepper, het kwaad, de zonde, het boze gebruikt en ook d├í├írmee tot Zijn doel komt. Dat is een feit! ┬áEn meer nog; dat Hij de dood teniet zal doen, zowel de eerste dood als de tweede dood en dat eenieder ooit zijn/haar knie├½n zal buigen voor Hem UIT VRIJE WIL! God heeft niets met willoze figuranten.┬á

Maar wat ons n├│g meer duidelijk is geworden, is dat de plaats die Christus Jezus heeft toebedeeld gekregen in die groepen die in wezen niets anders doen dan de Amerikaanse prediking van ene A.E. Knoch, ├®├®n op ├®├®n volgen en daarmee Christus Jezus op een plaats zetten die Hem onrecht aandoet. Erger; Hem kleineert. Dat inzicht hebben wij gelukkig teruggekregen; dat Hij, Christus Jezus die o.m. in Jesaja 9:5 Kind, Zoon, Heerser, Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredesvorst wordt genoemd, dat Hij niemand minder is dan onze Heer en Heiland; Christus Jezus, de veruiterlijking van de┬á Ware God, die wij ook kennen als de Vader. ( zie de Colossenbrief).”

In 2016 is er voor boinnk blijkbaar definitief een kink in de kabel gekomen in de samenwerking met Andr├® Piet van Goedbericht. Deze laatste draagt de alverzoeningsleer al jaren uit vanuit gehuurde zalen, waar hij met behulp van powerpoint presentaties en een eigen bijbelvertaling zijn theologie uiteenzet. Samen hebben ze in het verleden enkele studiedagen belegd.

Opmerkelijk dat boinnk aan de ene kant zegt nog steeds ‘de alverzoening’ uit te dragen, maar anderzijds bijhorende dogma’s als geschapen kwaad, satan als satan geschapen, Jezus niet God, de mens heeft geen vrije wil, blijkbaar losgelaten heeft. Dat laatste is winst. Toch blijft het verhaal nog steeds mank gaan; de Bijbel zegt namelijk nergens dat iedereen ooit, ┬áhetzij uit vrije wil, hetzij onder dwang, behouden zal worden. Integendeel, de tegenstanders zullen weggedaan (verdaan) worden.
Zou n├│g meer winst zijn als boinnk de onvolledige en eenzijdige prediking, boeken en leer van de Amerikaanse Dr. Stephen E. Jones ook zou durven heroverwegen in het licht van de Bijbel. (vJ)

lees ook dit

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme