Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Gelezen op Boinnk

Vandaag voor u gelezen┬áop Boinnk, de site van Silvia Videler, die alweer wat jaartjes de leer van alverzoening met verve uitdraagt. Opmerkelijk bericht van huisevangelist Cor van Ruitenbeek, waarin┬áwordt afgerekend met een paar dogma’s die in bepaalde kringen des alverzoeners met hand en tand worden verdedigd. Het gaat met name hierover:

  • het idee van een geschapen satan als uitvoerder van Gods duistere plannen
  • het idee dat het kwaad door God gewild, bedacht, geschapen zou zijn als noodzakelijke achtergrond voor Zijn goedheid

Punten die ik enige jaren terug ook met de hoofdredactie van┬áBoinnk besproken heb, die tot mijn blijde verrassing onderstaand bericht geplaatst heeft. Geweldig dat de Schrift voorang krijgt boven enkele hardnekkige alverzoeningsdogma’s.

Als je dit leest Cor, je bent op de goede weg. :-D

Onderwerp: Zouden wij het goede van GOD aannemen en het kwade niet?
Job 2:10.
Zouden wij het goede van GOD aannemen en het kwaad niet?Het bovenstaande is een vraag die Job stelde.Als ik eerlijk die vraag zou moeten beantwoorden dan is mijn antwoord het volgende.Het goede neem ik aan maar het kwaad dat mot ik niet.

Zondig ik met het bovenstaande antwoord op die vraag? Nee.

Zet ik met het bovenstaande antwoord GOD weg als minder, of GOD die niet alles in de hand heeft? Absoluut niet.

Hoe zou GOD de bovenstaande vraag beantwoorden?

GOD mot het kwaad lijden en duisternis ook niet.

Sterker nog GOD haat het kwaad, lijden en duisternis.

Nog sterker GOD heeft twee duizend jaar geleden voor eens en altijd met het kwaad, lijden en duisternis afgerekend.

 

Hoe zien jullie het bovenstaande vraag en wat is jullie antwoord op de vraag van Job?

Waarom kom ik met het bovenstaande?

Heb de onderstaande artikel geplaatst op facebook.

 

De Vader, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

 

Jakobus 1.God

17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt

is, daalt van boven neder, van de Vader der

lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Hoezo heeft GOD het kwaad nodig voor een zwarte achtergrond?

De bovenstaande spreekt in het geheel niet over het kwaad.

Jesaja 14.

12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster,

zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!

13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen,

boven de sterren Gods mijn troon oprichten

en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;

14 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

De bovenstaande tekst spreekt over satan die gevallen is.

Als GOD satan geschapen heeft als tegenstander hoezo is satan dan gevallen?

Eens was satan een morgenster zoon des dageraads.

Ezechiël 28.

11 Het woord des Heren kwam tot mij:

12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning

van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here Here:

Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon.

13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente

overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem,

turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen,

hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk,

waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht;

toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.

14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide

vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart

op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.

15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag

dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden:

De bovenstaande teksten spreekt in het geheel niet over dat GOD satan heeft geschapen als vijand of tegenstander.

Satan had een vrije wil en heeft zelf gekozen om meer te willen zijn dan zijn Maker, zijn Schepper.

En nu doet satan zich voor als licht.

2 Corinthiërs 11.

14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

En GOD wordt door de hier in Nederland gepredikte alverzoenings leer weggezet als duisternis.

Immers GOD heeft het duisternis het kwaad nodig als een zwarte achtergrond volgens deze alverzoenigs leer.

En dan zal ik nog moeten danken in alles inclusief de duisternis en voor het kwaad.

Ik dank GOD in alles maar dat is dan alleen maar alles in het goede van GOD.

Geloof ik nu niet meer in de alverzoenig?

Jazeker wel,  ik geloof in de ALVERZOENER GOD DE VADER BIJ WIE GEEN VERANDERING IS OF ZWEEM VAN OMMEKEER.

(Cor op dit punt stemmen we niet overeen, de verzoening is voor allen, maar komt niet automatisch over allen, daar is geloof voor nodig. Geloof is niet uit het zien maar uit het gehoor, nu is het de dag van Redding!!! Straks als alle knie gebogen zal worden en elke tong zal belijden, is het voor de halsstarrigen te laat… vJ)

En in God de Zoon, voor wie hetzelfde geldt.

Dat God in deze vervallen wereld het kwaad nu gebruikt en laat meewerken ten goede is een andere zaak.

Johannes 3.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen

is en de mensen de duisternis liever gehad

hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

Als de alverzoenings leraren op het standpunt blijven staan dat GOD het duisternis het kwaad nodig heeft dan doen ze niets anders dan boze werken.

De eniggegeboren Zoon van GOD, Die niets anders is dan GOD zelf die in de gestalte en beeld van de Zoon ALLES VOOR ZIJN REKENING NAM.

En waar lezen we over het licht?

Genesis 1.

3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

Openbaring 21.

23 En de stad heeft de zon en de maan niet van

node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid

Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.

Want de heerlijkheid GODS verlicht haar en haar lamp is het LAM.

GOD DIE ZICHZELF HEEFT GEGEVEN ALS LAM DIE GESLACHT WERD TEN BEHOEVE VAN DE MENSHEID DIE DE DUISTERNIS LIEVER HEBBEN GEHAD.

Genesis 1 vers 3 en Openbaring 21 vers 23 spreekt ook niet van de VADER, BIJ WIE GEEN VERANDERING IS OF ZWEEM VAN OMMEKEER.

 

Ik wens u alle geliefde GODS rijke zegen, genade en liefde toe

 

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme