Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Geloven, geloof je het wel?

Geloven en geloof

Een ook vandaag de dag niet bepaald onomstreden werkwoord (ik zie in gedachten al een paar wenkbrauwen fronzen).

In┬áonze spreektaal is geloven iets twijfelachtigs. “Ik geloof het wel” (maar ik weet het niet zeker) Of het tegendeel van het ware: “ik geloof het wel (ik geloof er geen zak van en het laat me verder koud).”

Geloof staat voor velen synoniem voor dood, misbruik, oorlog, xenofobie, homohaat, de oorzaak van zo’n beetje ┬áalle ellende op aarde. (John Lennon probeerde zich voor te stellen hoe de mensheid ooit┬ázonder religie (geloof), hemel en hel, fijn samen in vrede zou kunnen leven, een broederschap der mensen weetjewel…..maar zonder God dus)

De gedachte dat ‘alle oorlogen om het geloof* gaan’┬á doet soms opgang in koffietafelgesprekken. Het is een gemeenplaats waar men aanwezige frustratie over de leegheid van het leven, godsdienst, de harteloosheid en liefdeloosheid en het verval van de mensheid in het algemeen, en de ander in het bijzonder, kan ventileren. Het is een veronderstelling die geen recht doet aan de feiten. Was ‘het geloof*‘ de drijfveer van Alexander de Grote, Dzjenghis Khan, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot? Ik durf te stellen van niet.

*onduidelijk blijft meestal wat dat geloof dan inhoudt. Het geloof in ├®├®n God bedoelt men vermoedelijk.

Ik ben geneigd te denken dat het optreden van bovenstaande personen voornamelijk┬ávoortkwam uit hoogmoed, machtswellust┬áen eigendunk. Wellicht┬ágemengd met duistere religieuze motieven, maar religie is toch echt een ander ding dan geloof. De bokkenpoot is ook religieus….

Definitie van geloof volgens de Bijbel:

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

Hebreeën 11:1

Een prachtig hoofdstuk; door het geloof…..

Een vaste grond voor de dingen die men hoopt, een bewijs voor onzienlijke dingen, maar ook: vertrouwen op, aannemen, aanvaarden, zich verlaten op, overtuigd zijn, ervan uit gaan.

Het dogma dat geloof je gegeven moet worden waart al eeuwen rond in behoudende kring, en vinden we ook terug in de alverzoeningsleer. Dat is de halve waarheid. Een gave moet ook aangenomen worden.

Hoewel sommige christenen allergisch lijken te zijn voor werk-woorden, is geloven een werkwoord. De verantwoording van de mens is te reageren op Gods uitnodiging om bij Hem te komen. Is dat dan eigen verdienste? Verre van. Als Jezus u duidelijk maakt dat u geliefd bent, is het dan eigen werk dat gewoon te aanvaarden, te geloven?

Aannemen alstublieft!

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme