Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

“God in een doos”of zoals Hij Zich heeft geopenbaard?

Bron: Marc Verhoeven

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

god-in-een-doosAls je vandaag met CHRISTENEN praat, en je spreekt zelfverzekerd en krachtig over God en Zijn kenmerken, eigenschappen, wat Hij heeft gedaan en wat Hij nog zal doen, dan word je vrij vaak ervan beschuldigd “God in een doos te steken”, of ook: “God in de Bijbel op te sluiten”!
Sommigen van deze christenen kunnen je wel eens het verwijt van hoogmoed aansmeren, of zeggen dat je niet zo’n simplistische uitlegkunde mag hanteren.

 

Er zijn er die zich gesterkt voelen door wat Rob Bell zegt:

“The moment God is figured out with nice neat lines and definitions, we are no longer dealing with God. We are dealing with somebody we made up”. (Velvet Elvis, blz. 25).

Blakende onzin!
In de Schrift vinden we de openbaring van  God Zelf en deze goddelijke zelfopenbaring geeft ons sterke “nice neat lines and definitions” over wie Hij is, hoe Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat ware dienst aan Hem inhoudt (2 Tim. 3:16, 2 Pet. 1:20-21). Met andere woorden: God wil dat wij uit Zijn Woord weten wie Hij is en wat Hij heeft gedaan opdat wij Hem zouden aanbidden in geest en in WAARHEID (Joh. 4:24).
Daarbij moeten we er altijd voor waken dat we onze verbeelding niet toestaan verder te gaan dan wat God ons heeft geopenbaard over Hemzelf en wat Hij heeft gezegd. Dat wat God NIET heeft geopenbaard blijft een geheimenis.
Het principe in Deuteronomium 29:29:

“De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen”.

De apostel Paulus zegt in 1 Korinthiërs 4:6:

“Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u toegepast op mijzelf en Apollos, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat”.

Dit zijn inderdaad enkele “nice neat lines and definitions”, recht uit Gods Woord, en daar horen wij ons aan te houden.

Weg van Bijbelse doctrines (de leer)

Men wil tegenwoordig weg van vaste Bijbelse leerstellingen. Ze worden als te beperkend gezien. De Bijbelse God en Zijn waarheden mogen niet meer streng leerstellig afgebakend worden, maar moeten samengaan met in wezen extra-Bijbelse inspiraties, inzichten en ervaringen. God moet uit de nauwe doos. Voor deze kennisextensies moeten dan wel occulte, demonisch-duistere, heidens-religieuze of mens-filosofische bronnen aangeboord worden. De vaste Bijbelse kennisbron wordt zo verwaterd en scheefgetrokken. Dan pas geldt: “we are dealing with somebody we made up”!

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

3 Comments

Add a Comment
  1. Dat he’k nog nooit gehoord, wel eens van ’n dame, da’k zoveel wist dat ze zei er respect voor te hebben, maar dat ze desondanks Christus niet wilde aanvaarden. Nou ja, dan niet. Toen zei ik er achter aan dat zij dan waarschijnlijk geen vat ter ere was.

  2. Ikzelf heb deze gedachte wel gebezigd in het verleden. Het verwijt aan anderen gedaan zeg maar. God past niet in een doos, of theologisch systeem. Een les die ik mede geleerd heb van de alverzoening. Uitgaan boven hetgeen geschreven is, redeneren met gevoelsargumenten en dergelijke is link. Het nodige IS geopenbaard he?

  3. In dat opzicht is het goed dat je de alverzoening gesmaakt hebt waardoor je eer sterker wapen bent tegen die shitleer. ;-)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme