Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Hot topic: de Hel

Bestaat de hel? Wat denk jij?

Lijkt een heel terechte en legitieme vraag. Want als God LIEFDE is, hoe kan het dan dat….?

Het is maar wat je bedoelt als je bovenstaande vraag stelt. Het beeld wat vanouds leeft over het “hiernamaals” is dat er twee bestemmingen zijn voor de mens; Hemel of Hel.┬áAls je “goed geleefd” hebt, maak je kans op de hemel, zo niet, word je in een mega oven gekieperd, en voor altijd gefolterd door de duivel, die je onophoudelijk prikt met zijn drietand-prikvork. Het lijkt welhaast een karikatuur.

Niet wat jij of ik erover denken doet er iets toe, maar wat aan ons bekend is gemaakt, wat we kunnen weten over zaken als hemel en hel. De Bijbel noemt de hel letterlijk op verschillende plaatsen, dan heeft het woord primair de betekenis van lage plaats. Maar ook spreekt┬áde Bijbel op meerdere plaatsen over rechtvaardig oordeel, vlammend vuur, en zelfs Goddelijke wraak (vergelding)┬áEen gegeven wat┬áde broeders van de alverzoening wordt vermeden┬áals ze spreken over oordeel en straf. ┬áDat is┬á-zo is de gedachte dan- ┬áslechts opvoedend/ corrigerend van karakter. Daarmee voorbijgaand aan wat in Openbaring de ‘poel des vuurs’ ┬áwordt genoemd, de bestemming die gereserveerd was voor de duivel en zijn personeel. Nergens, maar dan ook nergens, wordt vermeld dat de duivel daar met een vork altijddurend rond loopt te hossen en te martelen. Maar ook nergens wordt vermeld, dat degenen die uiteindelijk in de poel des vuurs, de tweede dood, terechtkomen, daar uit verlost kunnen worden na boetedoening/ inkeer. Straf draagt ook vergelding in zich, vraag het maar aan een rechter.

Wat wij denken, ons kunnen voorstellen of niet, wenselijk achten of niet,  doet allemaal niet ter zake. Wat we kunnen weten wel, en dat staat in de Bijbel. Die zegt er echt het nodige over. (vJ)

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme