Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Is God de schepper van het kwaad?

Synoniemen van kwaad Synoniemen van “kwaad”. Bron: http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=kwaad┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á KLIK┬áVOOR GROOT
Geschreven door Habachura

Jesaja 45 :6b Ik ben de HEERE, en niemand anders.

7  Ik formeer het licht en schep de duisternis,

Ik maak de vrede en schep  het onheil;

Ik, de HEERE, doe

al deze dingen.

Meestal wordt scheppen gebruikt in de perfectum vorm. In onze vertaling wordt dit dan met verleden tijd vertaald. Er wordt een handeling bedoeld die in het verleden heeft plaatsgevonden. ÔÇ£God schiep de hemelen en de aardeÔÇØ of ÔÇ£Hij heeft de mens geschapenÔÇØ (bijvoorbeeld). Wat mij opvalt is dat Jesaja in 45:7 niet de gewone perfectum vorm van het werkwoord gebruikt. Dat zie je ook aan de vertaling. Er staat niet Ik heb het licht geformeerd, de duisternis geschapen, de vrede gemaakt en het onheil (of kwaad) geschapen. Er wordt een participium gebruikt, een deelwoord. Wij gebruiken die vorm in het Nederlands niet meer, de vertalers hebben gekozen voor een vertaling met de tegenwoordige tijd. Dat komt het beste in de buurt van de betekenis, God is er mee bezig, Hij doet het, bedient Zich er van wanneer het nodig is.

Ik ben de HEERE en niemand anders

Ik formeer het licht (Ik formerend het licht)

Ik schep de duisternis (Ik scheppend de duisternis)

Ik maak vrede (Ik makend vrede)

Ik schep het onheil (Ik scheppend onheil)

Ik, de HEERE, doe al deze dingen (Ik doende al deze dingen)

God laat zien dat Hij handelt NU ter wille van Jakob, ter wille van Israel. Jesaja geeft hier geen lesje over de origine van het kwaad; het is niet zijn bedoeling om uit te leggen waar het ÔÇ£kwaadÔÇØ vandaan komt. Hij wil Israel laten zien dat God de HEERE Zijn plan uitvoert en daarvoor HANDELT in het belang van Israel. Daarvoor gebruikt Hij Kores bijvoorbeeld als Zijn werktuig.

Ik vind het kwalijk om deze tekst uit Jesaja te gebruiken (of moet ik zeggen misbruiken) om het kwaad in Gods schoenen te schuiven.

Noot vJ:

Binnen het ‘christelijk universalisme’┬á leeft de overtuiging┬ádat GOD de AUTEUR van het (lees alle) KWAAD zou zijn. Jesaja 45 :7 dient dan als bewijs.┬áAls ik die gedachte op┬áme in laat werken en nader specificeer in -voor de hand liggende- uitingsvormen van kwaad, dan gaan bij mij alle alarmbellen knipperen. GOD heeft, -zo is de gedachte- dat door Hem bedachte┬ákwaad (in detail?) uitgedacht want nodig, -incluis een┬ágecre├½erde satan┬áals donkere achtergrond teneinde ZIJN GOEDHEID te bewijzen.*┬áMaar dat┬áis een ongerijmdheid met┬átalloze schriftgedeelten, Romeinen 3:8 bijvoorbeeld is┬áDYNAMIET:

En het is toch niet, zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig.

*┬áMet zo’n god heb je geen┬áduivel ┬ánodig
 

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme