Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Komst en wederkomst

ÔÇ£Hij zal als Koning heersen over het huis van David tot in eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde hebben.ÔÇØLukas1:33┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á

Deze machtige woorden werden in de volheid van de tijd gesproken tot Maria, dochter uit het huis van David. Allereerst is dit een woord voor haar, zij mag zich er in verheugen. Dat doet zij ook, getuige haar lofzang. Maar ook voor haar zal er donkerheid komen. Simeon heeft het gezegd: “Een zwaard zal door uw ziel gaan “. Vervolgens is het ook een woord voor het volk Isra├½l. Het hele volk mag zich in dit woord verheugen, want oude profetie├½n zullen worden vervuld.

Maar tenslotte is het ook een woord voor de hele wereld. Want het blijft niet bij heersen over Isra├½l. In Zacharia 14 vs. 9 lezen we: “De Here zal Koning worden over de gehele aarde. Dan zal de Here Koning zijn. In sommige kerken wordt geleerd dat de Here nu de Koning van de kerk is. Maar dat lezen we nergens in de Bijbel. Nu is Hij de Here van de gemeente. Hij is de Hogepriester, die aan de rechterhand van de Vader zit om voor ons te bidden en te pleiten.┬áLees verder

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme