Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Over de site

Deze site is gestart met als doel om een weerwoord te bieden tegen de dwaling van de leer van alverzoening. Ik (vJ) ben ooit gezwicht voor deze logisch en redelijk klinkende leer. Dat was een tijd waarin ik verschillende predikers van deze leer heb aangehoord en hun argumenten en stokpaardjes heb leren kennen. Mede daarom was het een leerzame tijd.

Ik ben dankbaar dat ik heb mogen inzien dat het daadwerkelijk een dwaling is; mensen wordt voorgehouden dat het hoe dan ook goed komt tussen hen en God, en dat het niet nodig is (niet kan) zich te bekeren. Geloof is dan iets wat je maar gegeven moet worden, je moet ervoor uitverkoren zijn (klinkt nogal calvinistisch!) Om alle dogma’s overeind te kunnen houden, heeft men nodig om te sleutelen aan Bijbelse begrippen en leer. De Bijbelvertalers worden tevens sterk bekritiseerd, omdat zij de “waarheid” doelbewust weg vertaald zouden hebben. Dit is een motie van wantrouwen aan het adres van God zelf, aangezien Hij -volgens de redenering- niet in staat is geweest Zijn Woord zuiver door te geven door de eeuwen heen.

Vervolgens buigt men zelf met behulp van “eigen of betere vertaling” met behulp van wat basiskennis van Grieks en Hebreeuws, -en zelfbedachte definities- de Bijbel naar de leer.

De boodschap van de Schrift is helder; door de eeuwen heen, zowel in het oude als het nieuwe testament is de mens opgeroepen zich te bekeren tot God, en wordt de mens van vandaag opgeroepen het Evangelie van Jezus Christus te geloven. Daar is geen kennis van de grondtalen voor nodig. De leer van Alverzoening is niet naar “al wat geschreven is”, en misleidt. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat er altijd sprake is van opzet. Mijn inschatting is, dat veel zoekers naar waarheid, doorgaans zeker niet de domste mensen, zelf misleid worden, en ze op basis van intellect, met logisch klinkende argumenten de weg kwijtraken.

 

 

Alverzoening © 2016 Frontier Theme