Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Postmoderne mix

langetermijngezondheid

gezondheid lange termijn

Een “alverzoenings-preek” van Wim Hoogendijk, datum: 21-12-2014 plaats: Zoetermeer. Een verhaal van┬áwetenschappelijke weetjes, een eigen invulling van het Hebreeuwse┬áwoord Ruach en over vermeende “middeleeuwse” godsbeelden, en waarom dat niet zou passen bij de 21e -eeuwse mens. De Bijbel wordt weliswaar enkele keren aangehaald, maar woordverkondiging zou ik het niet durven noemen.┬áWat mij het meest opviel heb ik uitgetikt, met hier en daar een tijdsvermelding. Kort samengevat is het een postmoderne mix van christelijk-universalistische filosofie,┬áselectief bijbel gebruik, karikaturen van orthodoxie,┬áen wetenswaardigheden uit het tijdschrift KIJK. Met de mens centraal. Vrijzinnigheid in┬áalverzoeningsjas.┬áU bent gewaarschuwd.

 DISCLAIMER: Ik sta persoonlijk niet achter de inhoud, en distantieer me er nadrukkelijk van. Ter indicatie van wat er zoal verkondigd wordt door leraren van de leer der Alverzoening. (vJ)

Spreker: Wim Hoogendijk

7:13 Velen hebben een probleem als het gaat over God, God als oldtimer in een postmoderne, post-religieuze wereld

8:14 “gevoel van zin”, we moeten nieuwe wegen vinden om over God te praten in de 21e eeuw.

8:35 Waar heb je t over als je praat over God, ‘we moeten nieuwe wegen vinden om over gevoel van zin, God, te praten in de 21e eeuw..

(Verhandeling over verbluffende ontdekkingen van de wetenschap, op het subatomaire niveau. over atomen, quarks en kwantum technologie.)

13:40 Nu weten we dat de wereld bestaat uit trillende energie, lijkt al verdacht veel op liefde, dan trilt er van alles.

15:06 Ik geloof dat we hier niet per ongeluk zijn, en dat op de een of andere manier dit allemaal belangrijk is. Dat we verbonden zijn met elkaar, en dat we allemaal ergens naartoe op weg zijn. We zijn eigenlijk, probeer ik nu aan te geven, allemaal gelovigen. Op dit niveau, allemaal gelovigen. iedereen gelooft iets, en ik kies er voor om te geloven, dat wij en jullie met elkaar mysterieuze, heilige giften van God zijn. Waardevol. Je gaat ergens naartoe, en heel diep vanbinnen zijn we met elkaar verbonden. en waarom geloof ik dit nu? Omdat ik een bepaald beeld van God heb. Van hoe Hij is en wat Hij wil. en dat wil ik graag met jullie delen. Wie is God, wat wil Hij, en waar gaat ie naartoe.

3 Beelden van God.

Hij is met ons, Hij is voor ons, en Hij gaat voor ons uit.

Voor veel mensen is God ergens anders. Het is een man met een lange baard, hij is altijd een beetje boos, zelfs behoorlijk boos, en daar komt Jezus. En dan is Hij blij, in ieder geval naar sommige mensen toe. Naar andere mensen blijft Hij nog steeds boos (16:30). Maar z├│rg dat je niet achterblijft, Don’t be left behind! En die God van ergens anders, die komt af & toe langs. Waar was Hij dan, bijvoorbeeld tijdens de Holocaust. God is ergens anders, en als we hard genoeg bidden of zingen, dan komt ie.

Of wat dacht je van de uitspraak “God, wilt U bij ons zijn”. Kennelijk was die er nog niet, en komt ie langs. Als dat je enige beeld van God is, dan kan de wereld kennelijk gewoon doorgaan, of God er nu is of niet. Moet je even tot je door laten dringen. De Hebreeers, Genesis 1:1, die hadden het woord Ruach, daar begint het mee in Genesis. Het woord Ruach, in Genesis 1:1 daar staat: in den beginne schiep God de hemel en de aarde. elohim schiep de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, had nog geen vorm, nog geen inhoud. Moest nog helemaal beginnen, ’t was nieuw. en duisternis lag op de oervloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. De Ruach van Elohim zweefde over de wateren. en Ruach, dat kun je vertalen met energie, de electriciteit die door alle dingen heengaat, bloemen, de zon, golven, muziek, humor, de energie van het universum, de Ruach van God. in de Bijbel vaak vertaald met geest. en voor ons staat geest vaak voor het bovennatuurlijke. Voor de Hebreeers, voor de Joden, was Ruach het leven in al zijn volheid. Je kunt pas echt spreken over leven als je spreekt over Ruach, het leven in al zijn volheid. Een hele mooie tekst is Psalm 139, daar vind je dat nog eens prachtig verwoord. Psalm 139 , een psalm van David. En dan zegt David, het lijkt wel of ie het intuitief aanvoelt, :7 waarheen zou ik gaan voor Uw Ruach, waarheen vlieden voor Uw aangezicht. Steeg ik ten hemel, Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn woning, Gij zijt daar. Nam ik vleugelen van de dageaard en ging ik wonen aan het uiterste van de zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden, Uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik: duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht. De kern van wat David hier zegt is : waarheen zou ik gaan voor Uw Ruach. ga je naar het uiterste van de zee, ga je naar het dodenrijk toe. Ooit was ik in Delft uitgenodigd door een christelijke studentenvereniging. Er zaten een paar honderd studenten, en het thema was heel spannend. Het ging over Hemel en Hel, en ik moest daar wat over zeggen, ik had daar een bepaalde mening over, dat wisten ze, en op een gegeven moment was er een heel aardige studente, een jongedame, die zei “Ja maar, zou het niet zo kunnen zijn, want ja, God en de Hel en Zijn liefde, dat is wel een probleem, vonden ook die studenten. Zou het niet zo kunnen zijn dat de Hel gewoon de plek is waar God niet is. ik moest meteen denken aan Psalm 139. Dan heb je niet begrepen wat Ruach is. Als er een plek is waar die Ruach niet is, is dat geen plek, dat bestaat niet. Dus zo kom je er niet uit. Nee, sorry. Ruach, al ging ik naar het dodenrijk, Gij zijt er. De Ruach van God. We zongen een prachtig mooi lied met elkaar, 770, daar doet me dat aan denken. Gods verborgen aanwezigheid. God is er bij. Hij is er bij. Snappen we dan alles? Nee hoor, misschien snappen we hier nog wel minder, het gaat niet om begrijpen, als je iets grijpt, heb je het vast, stop je het in een hokje. God stop je niet in een hokje. Hij is er, met Zijn Ruach. Gods aanwezigheid is overal om ons heen en God is de bron van alles wat leeft.

Jakob slaapt op een kussen, ergens in Genesis, op de rotsen, een rots als kussen, en dan wordt hij wakker, en wat zegt hij dan? God was op deze plaats, maar ik had het niet door. ik denk weleens, God met ons, Hij is om ons heen, Hij draagt ons, Hij is de enige bron van ons leven, en ik denk weleens, op zoveel manieren is ie in ons leven aanwezig, maar we hebben het vaak niet door, en vaak achteraf denk je, ja inderdaad, Hij was erbij. Het is een gift die we ontvangen hebben van God. God is met ons. En heel mooi vind je dat natuurlijk mysterieus verwoord door Paulus, Paulus die schrijft in Kolossenzen 1, God met ons, daar schrijft hij over Jezus, want God met ons is Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, van die Ruach, de eerstgeborene van de ganse schepping. En daar komt het: want in Hem zijn alle dingen geschapen, dus de hele kosmos, alles wat er bestaat, bestaat allemaal in Jezus. Snap ik daar wat van? Nee, niet zoveel, nee heel weinig zelfs. en die in de hemelen en op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen overheden machten, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. En Hij is voor alles, en alle dingen hebben hun bestaan in Hem. Wauw. Dat is de Ruach, God is met ons. Op vele manieren. Da’s een.

God is voor ons. (24:07) gaan we een stapje dieper. Hij is ook voor ons. De Amerikaanse theoloog Rob Bell schreef eens een boek “When we talk about God”. Ontzettend gaaf boek, alleen we zijn in Nederland bang dat niemand het wil kopen, dus daarom wordt het niet in het Nederlands vertaald, dat is gewoon marketing-technisch natuurlijk, maar die heeft een prachtig voorbeeld God voor ons. Hij was voorganger van een mega kerk, 20.000 mensen elke zondagmorgen, kerk is er nog, hij is alleen geen voorganger meer. Er was iemand uit zijn gemeente zie zei: Rob je moet eens meekomen. Alles wat je moet weten om dominee te zijn, dat leer je op een bijeenkomst van de Anonieme Alcoholisten. Ga maar eens mee, dan gaan ze een rondje maken. Als ze dan bij jou komen, moet je zeggen: Ik ben Rob, ik ben dominee, en ik pas. Rob Bell is er geweest bij die AA, en hij zei, zijn zijn woorden, t is een Amerikaan: “Weet je waar ik achter kwam? Die bijeenkomst van de AA is een bullshitvrije zone. Want iedereen in die ruimte is gestopt met doen alsof. Je bent terug tot op de kern van je bestaan. Alle valse lucht is eruit geperst. Je bent hier zoals je echt bent. En dat was krachtiger dan welke kerkdienst dan ook. God was daar volgens Bell op een heel duidelijke manier aanwezig.

Voor sommige mensen bestaat het christelijk geloof hieruit: Je krijgt de dingen op een rijtje, je krijgt ze voorelkaar, en dan zegt God: goed gedaan. Kom binnen. Dat is de kern van het christelijk geloof volgens sommige mensen. En daar doen ze dan hun hele leven hun best voor, bewust of onbewust. Goed gedaan, kom binnen. Maar Jezus kwam met goed nieuws. God is voor ons. Het goede nieuws gaat dwars tegen onze intuitie in. hij zei, in de Bergrede bijvoorbeeld, Matt 5:3 Zalig de armen van geest. Want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig de nobodies, degenen die het niet voor elkaar hebben. God staat aan jouw kant. Juist op het moment dat je je bewust wordt dat je t niet voor elkaar hebt, daar ontmoet God je.(27:30)

…..

Heel mooi vers is Romeinen 5, ook weer een vers wat tegen onze intuitie ingaat, want wanneer zegt God nou tegen jou: je bent een geliefd mens. ik hou van je. Op het moment dat je het voor elkaar hebt? Dan wordt het wel erg voorwaardelijk. Heb je een lastig leven. Romeinen 5:8 God bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Op het moment dat jij zondaar bent, met alles erop en eraan, op dat moment zegt God tegen je : joh ik hou zoveel van je..het is bijna alsof Hij zegt, okee ik geef toe, ik sla een beetje door, je hebt die puberzoon van je en die is uitgegaan, je vindt hem de volgende morgen, de kots ligt op de grond, hij ligt daar zijn roes uit te slapen en dan komt daar die vader aan, en zegt , zoon kom eens effe, gaan we samen op de foto, ik wil, ik hou zoveel van je. Okee. toen wij nog zondaren waren bewees God zijn liefde.(31:20) Moet hij nou zo blijven? nee liever niet,

Die puberzoon ook liever niet. Maar dat is de kern van je bestaan, je bent geliefd, niet om wat je doet, maar om wie je bent. je bent een gift van God. Je bent zo mysterieus, daar hebben we het al over gehad, God houdt zielsveel van je en daarom stuurde Hij Jezus, en dat is het bewijs. Op het niveau waarop je zit houdt Hij verschrikkelijk veel van je.

……

(35:25) Die Jona, was nog niet toe aan die verzoenende liefde van God (36:00) Laten we toe dat God ons gebruikt?

En zo denk ik soms weleens, nu ben ik een beetje ondeugend hoor, dat wij in het christelijk geloof wat zijn blijven hangen in een bepaald godsbeeld, een middeleeuws godsbeeld,(36:23) bedacht door een man, een theoloog, Anselmus van Canterbury bedacht een godsbeeld waar God erg boos is, en waar Jezus komt als een soort bliksemafleider om de boosheid van God af te wenden, en als je dan niet achter de bliksemafleider gaat staan dan valt de wraak van God op je en komt t nooit meer goed.

Die manier van kijken naar God wordt in de 21 eeuw steeds minder geaccepteerd.(36:57) Dan vragen mensen zich bijvoorbeeld af, ja maar hoe kan het nou, dat een tijdelijk mens, dat ik daarvoor een eindeloze straf krijg, dat kan toch niet? Dat is toch niet eerlijk? voor een 21ste eeuwer is dat niet uit te leggen. Maar voor ons middeleeuwse godsbeeld wel. Want wat zei Anselmus van Canterbury, ja maar als je -en dat is het middeleeuwse rechtssysteem, de straffen zijn niet voor iedereen gelijk, in de middeleeuwen was het heel normaal dat als jij een edelman was en je sloeg een bedelaar morsdood, dan kreeg je een boete, maar als je een bedelaar was en je sloeg een edelman morsdood kreeg je de doodstraf. Dan zeg je da’s niet eerlijk. Ja hoor, dat was toen de norm, en dat was eerlijk. Die manier van denken is via Anselmus van Canterbury in onze theologie terecht gekomen, en vormt nog steeds het hart van veel Evangelische theologie. (38:03) Alhoewel het wat anders wordt verkocht he, dat begrijp je wel. Maar Anselmus zei: als je ook maar een klein foutje begaat ten opzichte van de Allerhoogste koning, dan is geen straf hoog genoeg. M.a.w, in de theologie van Anselmus van Canterbury dat hebben we in onze Christelijke theologie overgenomen. (praktijkvoorbeeld van een voor God bedoeld blaadje wat hij laat vallen) We moeten daar uit. We moeten uit die strik. We moeten een stap voorwaarts. God wil ons gebruiken om Zijn verzoenende liefde naar Zijn vijanden uit te strekken. En dat is een enorme stap voorwaarts. Jona was er niet aan toe, maar ik denk weleens: de 20 eeuwse Christen is er ook nog niet aan toe. En daarmee worden we uiteindelijk een vrolijk vriendelijk reservaat, met hekjes eromheen, hier wonen de Christenen. 2 Kor 5 daat staat vanaf :18 en dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft. En ons de bediening, missie, opdracht van de verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was. Door hun hun overtredingen niet toe te rekenen. God is niet boos, en dat Hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd, om ons in liefde uit te strekken in Jezus naam naar die medemens. Hij trekt ons naar een betere toekomst, en het is een enorme stap voorwaarts, zonder steeds die dreiging op de achtergrond, want anders….

Filippenzen 2 is ook zo’n mooie tekst. Pas geleden werd ik ergens uitgenodigd om me wat te verantwoorden over sommige dingen, als het ging om verzoening, en toen las ik Filippenzen 2. De eerste reaktie van een van die voorgangers was, ja maar wie zegt dat dat vrijwillig is…. Daar gaan we weer. Filippenzen 2 waar staat over Jezus in :8 en in Zijn uiterlijk als een mens bevonden,heeft Hij zich vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Kerst, Hij werd mens. Misschien heeft Hij weleens gedacht: had ik het maar nooit gedaan. Want dat was al een vernedering, en die vernedering werd steeds heftiger, en uiteindelijk leidde het tot Zijn dood. Zijn onvoorwaardelijke liefde maakte Hem kapot. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en Hem een Naam boven alle naam geschonken, opdat, en dat is dat verheven doel, dat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de Hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn, en dat alle tong zou belijden Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Van harte ermee instemmen Jezus is Heere. Eigenlijk zeg je hiermee, 21e eeuwers , dat mensen denken ja joh, het klikt. We leefden altijd al in Zijn universum, alles is geschapen in Hem, in Jezus. Maar nu lijkt het wel of we de aansluiting te pakken hebben. We komen nu eindelijk bij onze bestemming. We worden eindelijk wie we altijd al waren. We zien het, het klikt. Jezus is Heere tot eer van God de Vader. God betekent niet: je moet de juiste dingen doen, of je moet de juiste dingen geloven anders loopt het slecht met je af. Dan wordt God: wie is goed wie is slecht. Wie is binnen, wie is buiten, wie is verloren, wie is gered. Deze manier van geloven, dit is misschien wel eeen beetje een vervelende conclusie na honderden jaren van godsdienstoorlogen, kruistochten, inquisitie, heeft de wereld misschien wel een slechtere plaats gemaakt om te leven. Onze uitnodiging is om de God te zien die met ons is. Op dit moment. Hij is met ons. Om de God te zien die voor ons is. Hij kiest onze kant. En om de God te zien die voor ons uit gaat. En ons roept in een toekomst die beter is dan wie maar ook voor mogelijk had gehouden. Daar heb ik het over als ik praat over God.

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme